top of page

הכנת תוכנית עבודה ביטחונית

הכנת תוכנית עבודה ביטחונית כחלק מתפיסת הביטחון והמדיניות של הארגון. 
התוכנית תכלול את כל פרמטרי הביטחון בפריסה תקופתית בחלוקה למדרגים ושלבים ,לתכנים ,לו"ז ,ייעדים ,הנחיות ונהלים וחלוקה ע"פ סדר עדיפויות .
כל הפרמטרים הביטחוניים יבחנו מחדש במצבור הנתונים הקיימים אל מול הרצויים.

 

התוכנית תרכיב בתוכה נושאים רבים כגון

הכנת סקר ביטחון וניהול סיכונים, מיפוי וסקירת הקיים והמצוי אל הרצוי,רמת האבטחה וסוגיה בשגרה ובחרום,זיהוי איומי הייחוס,הוראות ונהלים, אופי המשימות ,מערך האבטחה הפיזי והטכנולוגי,רמות האבטחה,הכרה והכרות,הגדרת בעלי תפקידים -מבנה הירכי ואירגוני-סמכויות ,ספקים,לקוחות, שרשרת האספקה ,ניתוח העיסוק והייעדים הקיימים,יבוצעו סיורים, ביקורי מתקנים,יבחנו קריטריונים למהימנות,מידור,סיווג ואבטחת מידע פיזי של העובדים,אימונים והכשרות .


לסיכומו של ענין לאחר עיבוד הנתונים ואיסוף המידע הדרוש ולאחר שבחנו את הדברים  נגבש תוכנית עבודה אל מול כל הגורמים הרלוונטים בהנהלת הארגון. 


בסיום התוכנית יצורפו מסקנות והמלצות, הן בשינוי והן בשיפור,  כפי שיובאו בפני ההנהלה לאישור הפעלתן.

מעוניין לקבל שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות?

לקבלת ייעוץ ראשוני, פרטים נוספים והצעת מחיר - מוזמן להשאיר פרטים ונדבר:

bottom of page