top of page

תחקירים, מקרים ותגובות

תחקירים, "תחקירי אירוע"

הלמידה מהפקות הלקחים בתחקירים משפרת את היכולות והתאום לאין שיעור הן בחרום והן בשגרה .מערך הביטחון אימץ שיטות תחקור והפקות לקחים בסיום כל אירוע ואימון במטרה לשאוף תמיד למצוינות מה שמסייע טוב יותר לקבוע נהלים והנחיות במטרה לשמר את הפעולות הטובות ולשפר את הפעולות הפחות טובות ועל כן קיימת חשיבות גדולה לנתח ,לתרגם וליישם אפקטיבית נושאים רלוונטיים לתחום עיסוקכם בארגונכם ולמסדם כנהלי עבודה. 
נהוג כי מיד לאחר סיום אירוע חרום קיים צורך לבצע תחקיר שטח מהיר ומקצועי, כל עוד הזיכרון טרי על מנת להפיק לקחים לשיפור והתייעלות בלקיחת המסקנות למתווה זהה והבאתן כבר בזמן המיידי לשגרת העבודה במקום עבודתכם באישור כלל הגורמים הרלוונטיים.


מקרים ותגובות

מרקם כלל האפשרויות במקרי תרחישים שונים אשר יתרגלו הן תאורטית והן מעשית את סגל מערך הביטחון והאבטחה במטרה לשפר יכולות באימונים מגוונים ולשפר ולייעל  תפקוד כלל הנוגעים בדבר בעת שידרשו באירוע אמת .


הנחות יסוד

  • להתכונן לתרחישי ביטחון ואבטחה בתרגול  מיקרים  ותגובות  תכין את הסגל האבטחה והביטחון טוב יותר לאירוע חרום פתע .

  • נשפר את אופן ההתנהלות הן ברמת המיקרו של הלוחם הבודד והן של המקרו ברמת הצוות והיחידה כולה בכל היבטיה המבצעית והמנהלים כאחד.
     

במהלך פגישת היכרות, נגבש עבורכם את התוכנית המשולבת המתאימה ביותר.
 

מעוניין לקבל שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות?

לקבלת ייעוץ ראשוני, פרטים נוספים והצעת מחיר - מוזמן להשאיר פרטים ונדבר:

bottom of page