top of page

מערך אבטחה

הקמת מערך האבטחה יהיה  כמתחייב לקריטריונים בחוק ותואם את הצרכים והמטרות של 
הארגון /המתקן/החברה וכחלק מתפיסת הביטחון של מקבלי ההחלטות האחראים בהנהלתו .

מערך האבטחה ידרוש מספר קריטריונים:
 

  • סקירת שטח והגדרת המטרות הארגון תוך ביצוע סקר ביטחון והערכת הסיכונים .

  • בחינה מקרוב הגדרת ייעדים  ,אבטחת השיגרה  ואירועים מיוחדים ,חבירה לכוחות שכנים ולרשויות החוק ע"פ המתווה והוראות המשטרה ,מיקרים ותגובות ובניית הוראות ,הנחיות ונהלי הפעלה כמונחה ע"י הגורמים הרלוונטים.

  • תכנון קפדני של תכנית הפריסה, אופי האבטחה האנושית, הטכנולוגית, רגישויות וסכנות ,איומים ,איומי הייחוס ,גדרות, חניות, מחסנים ,מבנים שכנים ,גישות ,חומר ואזורים רגישים, סיווג והרשאות ,ליווי מבקרים ועוד...

  • הגדרת תפקידים וסמכויות ,עץ מבנה הירכי .

  • לאחר הקמת המערך ואישורו תפקידנו יהיה לוודא הטמעתו, הסדרת הרישוי ,התמקצעות שימור ושיפור באימונים,הנחיות ונהלים, ,תרגולים בבקרה ופיקוח בשגרה ובחרום בכפוף לתוכנית העבודה.

CSPS מנהלת פרויקטים, תייעץ ותנהל  מערכי אבטחה ,תכוון למניעה וסיכול, תלמד התנהלות בהקפאת מצב ואופן ההפעלה בהחמרת מצב וזאת ע"פ הנהלים.

לאחר פגישת היכרות, נוכל לבסס תוכנית קונקרטית, שתסייע לבנות מערך ביטחוני איכותי ומהימן עבורכם ועבור הצוות שלכם.

מעוניין לקבל שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות?

לקבלת ייעוץ ראשוני, פרטים נוספים והצעת מחיר - מוזמן להשאיר פרטים ונדבר:

bottom of page