top of page

הפס"ד ואלפ"ה


אלפ"ה-אמצעים להפרות סדר ופיזור הפגנות.
הפס"ד - הפרות סדר.

בעת הפס"ד יש מדרג פעולות הנדרשים להתבצע ע"פ רמת האירוע-היקפו וחומרתו  .
על כן רשויות החוק אישרו סדר פעולות ומדרג תגובות של המוסמכים לכך בכפוף למיקרים ותגובות בשילוב אמצעים מיוחדים ותנאים להפעלתם החוקית בכל שלב בעת האירוע והנם חיוניים עבור הכוח הביטחוני אשר אחראי לפעול ואחראי להחזרת השליטה והחזרה לשגרה .
שיטות רבות נהוגות ברחבי העולם בהפעלת כח ללא אמצעים ובהפעלת כח עם אמצעים כאשר קיימות הנחיות ברורות באופן האישורים והעלאת מדרג של הכח המיומן ליצירת הרתעה ולהתמקד באיתור המסיתים.


נקיטת הפעלת אמצעי פיזור בראש ובראשונה תחושב למינימום פגיעה בנפש וברכוש,לינקוט בצעדי מניעה כגון - הידברות ,הרתעה ,נוכחות ובולטות כוחות ואמצעים ,איסוף מודיעין וזאת במטרה להחזיר את הסדר הציבורי על קנקנו במהירות האפשרית. 

CSPS מקיימת ימי עיון ,הרצאות ותרגול תרחישים בהתאם להגדרת מטרותיכם.
 

מעוניין לקבל שיחת ייעוץ ראשונה ללא עלות?

לקבלת ייעוץ ראשוני, פרטים נוספים והצעת מחיר - מוזמן להשאיר פרטים ונדבר:

bottom of page